Post

Szukasz finansowania dla swojej firmy? Sprawdź POIR 1.1.1 szybka ścieżka

Mali, średni oraz duzi przedsiębiorcy, a także jednostki naukowe mogą w tym roku postarać się o dofinansowanie do innowacyjnych projektów w ramach POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka. Czym jest ten program i kto może starać się o wsparcie unijne?

POIR 1.1.1 szybka ścieżka; co to za program?

POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. konkurs został ogłoszony 15 lutego 2012 roku, a nabór wniosków trwa od 22 marca bieżącego roku do 4 maja bieżącego roku.

Głównie jest on skierowany do tych podmiotów, które mają w swoich planach realizowanie projektów w zakresie badawczo-rozwojowym. Realizuje on główny cel, dotyczący opracowania innowacyjnego rozwiązania, który będzie można wdrożyć w działalność gospodarczą. Może to dotyczyć nie tylko stworzenia różnych produktów, ale i opracowania nowych technologii czy usług. Można również starać się do finansowanie na wytworzenie prototypu, a także jego walidację w warunkach sztucznie stworzonych, podobnych do tych rzeczywistych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój posiada dwie rundy. Mogą w nich wziąć udział nie tylko jednostki naukowe, ale również przedsiębiorstwa o różnych wielkościach. pierwsza jest skierowana głównie do dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów jednostek naukowych. Druga natomiast - tylko i wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw, a także ich konsorcjów, licząc w tym konsorcja jednostek naukowych. Ich szczegółowe terminu są podane na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również i na witrynie ministerialnej.

Dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/

Przygotowując projekt do POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka należy pamiętać o takich czynnikach, które pozwolą zwiększyć szansę wnioskodawcy na uzyskanie dotacji. Konieczne jest również przygotowanie kompletnej teczki dokumentów, które są niezbędne przy analizowaniu wniosków.

POIR 1.1.1 jest jednym z największych tego typu programów. O tym, jakie projekty otrzymają dofinansowanie, decyduje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, których celem jest rozwój wiedzy oraz nauki. Kierują się głównie tym, aby rozwiązywać rzeczywiste problemy rynkowe i konsumenckie, a także pozwalać na wprowadzanie tych rozwiązań, które wyeliminują je.

Jednym z elementów oceny wniosków o dofinansowanie z POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka jest spotkanie panelowe. Podczas takiej rozmowy wnioskodawcy mają możliwość wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z wnioskiem. Spotkanie takie trwa około 120 minut i odbywa się z udziałem ekspertów oceniających dokumenty. Odbywa się ono w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Po zakończeniu rozmowy, wnioskodawcy mogą sprawdzić opinie dotyczącą wniosku w specjalnie stworzonym do tego systemie informatycznym.

Warto również wspomnieć, że tegoroczna edycja POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka przewiduje nowy element - możliwość poprawy wniosku. Niektórzy mogą również liczyć - jeśli wynikną określone przypadki - na szansę uzupełnienia wniosku, bądź też doprecyzowania tego, co się już w nim znajduje podczas etapu oceniania.

POIR 1.1.1: kto może ubiegać się o dotacje unijną?

O wsparcie unijne mogą starać się przede wszystkim konsorcja przedsiębiorstw, Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm oraz jednostek naukowych. Minimalna kwota dofinansowania wynosi jeden milion złotych. Maksymalna natomiast to nawet pięćdziesiąt milionów złotych.

W przypadku przedmiotów dofinansowania, wymienia się między innymi koszty, które są związane z:

  • kosztami operacyjnymi;
  • amortyzacją albo wynajmem nieruchomości, w których zlokalizowany oraz realizowany jest projekt;
  • wynagrodzeniem dla pracowników fizycznych, a także badaczy oraz konstruktorów;
  • podwykonawstwem;
  • leasingiem, amortyzacją albo wynajmem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, używanego w projekcie.

W przypadku badań przemysłowych, dofinansowanie wynosi 80 procent całości kosztów, natomiast przy pracach rozwojowych przedsiębiorcy i naukowcy mogą liczyć na pokrycie 60 procent całej kwoty. Pula środków przeznaczonych na konkurs POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka wynosi łącznie aż 300 milionów złotych.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz