Post

Pozyskiwanie dotacji unijnych w Krakowie

Wraz z dniem 1 stycznia 2019 roku, na terenie Urzędu Miasta Krakowa działa Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji. W jego składzie znajduje się Referat Funduszy Europejskich. Głównym jego zadaniem jest koordynacja procesu pozyskiwania, a następnie odpowiedniego wykorzystywania środków unijnych. Istotne tutaj znaczenie ma także udzielanie niezbędnych informacji i pełne doradztwo w zakresie wzięcia udziału w projekcie i odpowiedniego wykorzystywania pieniędzy. Wszelkie najważniejsze informacje dostępne są na stronie - Unijne Oblicze Krakowa. Program na lata 2014 - 2020Na okres od 2014 - 2020 roku przyznano dla Polski 82,5 mld euro w ramach realizacji polityki spójności, które to rozdzielone są na 16 programów regionalnych, jak również i na konkretne projekty. Do głównych programów zaliczyć możemy między innymi: * Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Jeden z największych programów, który dotyczy takich obszarów, jak gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska czy też transport i bezpieczeństwo energetyczne. Objęte tym programem pieniądze mogą także być związane z przeciwdziałanie i z adaptacją do zmian klimatu oraz ochroną zdrowia i dziedzictwa kulturowego. * Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Jest to niejako ciąg dalszy PO Innowacyjna Gospodarka, który skierowany jest do przedsiębiorstw działający na prowadzeniu B+R, a więc wszekich prac badawczo - rozwojowych. Kluczowe tutaj znaczenie ma wsparcie tychże innowacji i zwiększenie potencjału, jaki dają działania naukowo - badawcze. * Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

To dofinansowanie skierowane jest dla przedsiębiorstw, które działają w obrębie sieci szerokopasmowych, a więc szybkiego internetu. Do programu tego zaliczają się także działania e - usług publicznych, czy te dotyczące kompetencji cyfrowych społeczeństwa. * Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W tym przypadku mówimy o finansowaniu programu ze środków Europejskiego Funduszu Społeczego i z linii budżetowej, która dotyczy zatrudniania ludzi młodych. Całość tych działań obejmować będzie i zatrudnienie i edukację, zdrowie i dobre rządzenia. *Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Taka forma dofinansowania dotyczy wsparcia dla rozwoju społeczno - gospodarczego. To doskonała opcja dla firm chcących postawić na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, ale i w inwestycje związane z komunikacją, z drogami i z koleją. 

*Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Ten program jest wsparciem dla wszystkich tych instytucji, które działają w obrębie administrowana Funduszy Europejskich i działalności, które zajmują się realizaacją i wsparciem miejskim w obrębie polityki spójności. 

*Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Tutaj o pomoc mogą ubiegać się ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą realizować projekty z partnerami zagranicznymi. Dotyczy to zarówno tych transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych.

*Programy regionalne

Tutaj można uzyskać dostęp do blisko 16 programów regionalnych, których celem jest wsparcie wszystkich regionów, na bardzo wielu płaszczyznach. 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz